Vitajte

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí k významným akademickým pracoviskám pre oblasť medzinárodných vzťahov, verejnej politiky a štátnej správy.

 Galéria